Stichting de Kunst van het Rondkomen Leeuwarden

Heb je aan het einde van jouw budget nog een stuk maand over?

De rekeningen stapelen zich op en je hebt geen idee wat je als eerste en laatste moet gaan betalen? Je bent al blij dat je telefoon niet overgaat en de postbode jouw huis overslaat. De vervelende telefoontjes en brieven blijven maar komen en hoe graag je dat ook wilt, je kunt niets meer schrappen of verschuiven in je budget. De moed zakt je in de schoenen en het liefste zou je de hele dag de gordijnen dicht willen houden en wachten op een zonniger dag. Brieven blijven onbeantwoord liggen en de problemen stapelen zich op. Je weet absoluut niet meer hoe je het allemaal moet oplossen.

Maar je staat niet alleen, je bent echt niet de enige!

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers en velen van ons zijn bovendien lotgenoten of zijn dat geweest in het verleden. Wij willen je helpen met de door ons opgedane kennis en onze ervaringen met je te delen. Je zou kunnen zeggen dat wij door schade en schande wijs zijn geworden.

Eén ding is zeker het is absoluut geen schande als je in zo’n situatie terecht komt. Ook wij zijn door allerlei verschillende omstandigheden geconfronteerd, gewild of ongewild met nog te betalen rekeningen. Een eigen bedrijf dat veel minder goed loopt dan gehoopt, door ziekte of andere beperkingen hebben wij te maken gekregen met minder inkomen. Zo zijn er nog talrijke andere redenen te bedenken waardoor je in de problemen kunt zijn geraakt.

Wij willen we je graag bijstaan. Velen van ons hebben dit reeds meegemaakt dus wij weten hoe je je voelt en wat je meemaakt. Maar wij zijn eruit gekomen en helpen je graag om hetzelfde te kunnen bereiken.

Zeg nou zelf, je kunt je ogen wel sluiten voor de problemen maar daarmee verdwijnen ze echt niet! Vaak stapelen de rekeningen zich alleen maar op en worden de problemen alleen maar erger. Wij kijken en denken graag met je mee om zo samen te kijken hoe we jouw situatie het beste kunnen oplossen.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Wij kunnen je helpen door met je te praten over datgene waar je tegen aanloopt. Je moet namelijk wel eerst over je problemen durven te praten, bijvoorbeeld met lotgenoten, zoals wij bij De Kunst van het Rondkomen veelal zijn.

Onze ervaring is dat wanneer je gaat samenwerken met anderen je een beter inzicht krijgt in je totale financiële plaatje, immers twee weten meer als één. Bij dit alles kunnen we je helpen en begeleiden in het vinden van oplossingen. Dat is de ware kunst van het rondkomen.

Afhankelijk van de grootte van je schulden en je behoefte kunnen we samen beslissen hoe we de problematiek gaan aanpakken. Dit kan een stappenplan zijn om zelf te proberen je schulden op te lossen. In andere gevallen zijn de schulden te groot om nog te kunnen aflossen, dan begeleiden we je in het traject naar de schuldsanering.

Wat kan onze rol zijn?

Wij kunnen je helpen met het ordenen van je administratie zodat het weer een overzichtelijk geheel wordt en je inzage krijgt in je inkomsten en lasten. Zodat je vooraf weet wat je overhoudt om uit te geven aan overige kosten van levensonderhoud.

We kijken of je wel alles krijgt waar je recht op hebt of juist dingen betaalt die eigenlijk niet hoeven omdat je in aanmerking komt voor een vrijstelling. We zijn er voor de inwoners van Leeuwarden en hebben dan ook goede contacten binnen de gemeente. Ook zouden we je kunnen steunen in het onderhouden van contacten met onder andere woningbouwverenigingen, nutsbedrijven, ziektekostenverzekeraars en deurwaarders.

Bij al deze contacten kunnen wij een rol spelen of dat nu om een advies gaat, over het invullen van formulieren of het schrijven van bezwaarschriften daar waar nodig staan we je bij. Dat voorkomt dat je dat soort onplezierige telefoontjes zelf moet gaan plegen en dat geeft vaak een stuk rust. Daar waar nodig zullen wij je ook voorbereiden of meegaan als je zelf een moeilijk gesprek moet voeren bij de verschillende instanties.

Bijkomend voordeel is ook nog, als er een derde partij bij betrokken is, bijvoorbeeld wij, de eisende partijen het idee hebben dat je er echt mee bezig bent om het zo goed mogelijk op te lossen. Zij zullen dan ook eerder geneigd zijn om mee te werken en afspraken te maken zodat de kosten niet verder oplopen door (onnodige) verhogingen van rekeningen en de daarmee gepaard gaande extra kosten.

Als je meer wilt weten, lees verder over ons wat we concreet allemaal voor jou kunnen doen, of neem contact met ons op.

 

De Kunst van het Rondkomen Leeuwarden

De Kunst van het Rondkomen Leeuwarden